Zmiana obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Szczecinku od dnia 1 stycznia 2022r.

2021-12-22

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów
apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych
przez nie spraw

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1269) w § 3
w pkt 14 lit. d-f otrzymują brzmienie:
"d) Sąd Rejonowy w Koszalinie - dla miasta Koszalin oraz gmin: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,
e) Sąd Rejonowy w Sławnie - dla miast Darłowo i Sławno oraz gmin: Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,
f) Sąd Rejonowy w Szczecinku - dla miasta Szczecinek oraz gmin: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Rejestr zmian dla: Zmiana obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Szczecinku od dnia 1 stycznia 2022r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-22 09:31:31
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Minister Sprawiedliwości
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-22 09:30:24
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Minister Sprawiedliwości
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-22 09:28:49
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Minister Sprawiedliwości
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-22 09:28:34
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-22 09:00:40
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Zmiany:
Podejrzyj