Zarządzenie Nr OA-0211-2/22 Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 17.08.2022 r.

2022-08-17

ZARZĄDZENIE Nr OA-0211-2/22
Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku
z dnia 17.08.2022 r.
w sprawie wprowadzenia Samoobsługowego Terminala Płatniczego oraz zamknięcia kasy Sądu Rejonowego w Szczecinku


Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Nr 1129 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Na podstawie §39 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych ((Dz.U. z 2021 r. poz. 2046 ze zm.) oraz §4a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.), w związku z wprowadzeniem usługi przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Rejonowego w Szczecinku kartami płatniczymi oraz sprzedaży e-znaków opłaty sądowej z wykorzystaniem Samoobsługowego Terminala Płatniczego, zarządzamy wprowadzenie Samoobsługowego Terminala Płatniczego z dniem 2 sierpnia 2022 roku oraz zamknięcie kasy sądu z dniem 01 września 2022 roku.

§ 2

Samoobsługowy Terminal Płatniczy - wpłatomat, znajduje się w budynku Sądu przy ul. Boh. Warszawy 42 (Biuro Obsługi Interesantów) oraz ul. Jasna 3, obsługuje wpłaty realizowane za pomocą kart płatniczych na rachunki:
• dochodów budżetowych (w tym: opłaty cywilne, karne, koszty sądowe, opłaty sądowe Ksiąg Wieczystych, grzywny),
• sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym),
• zakup e-znaków opłaty sądowej,
• Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym - Funduszu Sprawiedliwości - nawiązki, świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu.

§ 3

Wpłaty gotówkowe realizowane są bez dodatkowych opłat w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju, wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. - www.poczta-polska.pl, w tym w najbliższej placówce przy ul. Boh. Warszawy 36, 78-400 Szczecinek.
2. Wpłaty bezgotówkowe realizowane są przelewem na rachunki sądowe:
a) Dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
81 1010 1599 0140 7822 3100 0000 -NBP Szczecin SWIFT NBPLPLPW
b) Sumy na zlecenie (np. zaliczki na biegłych, kuratorów, opłaty za wnioski o wpis do rejestru spadkowego)
21 1010 1599 0140 7813 9800 0000-NBP Szczecin SWIFT NBPLPLPW
c) Sumy depozytowe (np. wadia, poręczenia majątkowe, gwarancje, zabezpieczenia)
PLN 14 1130 1017 0021 1001 5690 0004 SWIFT GOSKPLPW
GBP 41 1130 1017 0021 1001 5690 0003 SWIFT GOSKPLPW
CHF 95 1130 1017 0021 1001 5690 0001 SWIFT GOSKPLPW
EUR 68 1130 1017 0021 1001 5690 0002 SWIFT GOSKPLPW
USD 84 1130 1017 0021 1001 5690 0005 SWIFT GOSKPLPW
d) Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia pieniężne na rzecz funduszu)
14 1240 6957 0111 0000 0000 0387 SWIFT GOSKPLPW

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr OA-0211-2/22 Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 17.08.2022 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-08-17 15:06:05
Publikacja w dniu:
2022-08-17
Zmiany:
Podejrzyj