Zarządzenie nr A.0211-8/20 Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 10 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR A.0211-8/20

Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku

z dnia 10 grudnia 2020r.


w sprawie godzin urzędowania kasy w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 2 ustawy dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz.2072 t.j.)

zarządza się co następuje:


1. W dniu 11 grudnia 2020r. kasa Sądu Rejonowego w Szczecinku jest czynna w godzinach od 9:00 do 10:30.
2. W dniu 31 grudnia 2020r. kasa Sądu Rejonowego w Szczecinku jest nieczynna.
3. Zmiany w dniu 31 grudnia 2020r. spowodowane są koniecznością podporządkowania się do godzin obsługi bankowej w tym dniu i zakończeniem roku budżetowego.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczecinku i tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr A.0211-8/20 Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 10 grudnia 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Kami Pysz
Dokument z dnia:
2020-12-10 10:56:08
Publikacja w dniu:
2020-12-10
Zmiany:
Podejrzyj