Zarządzenie nr 34/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 28 września 2020 r.

Prez. A - 0210 -34/20

Szczecinek, dnia 28 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/ 2020

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie nadawania biegu korespondencji przychodzącej do Sądu Rejonowego w Szczecinku z
Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku

§1

W związku z trwającą pandemią, na podstawie art. 207 § 2 ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) zarządzam, poddanie korespondencji wpływającej z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku do Sądu Rejonowego w Szczecinku kwarantannie trwającej 48 h, jeżeli nie sprzeciwia się temu dobro danego postępowania sądowego.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2020 roku i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 34/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 28 września 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-09-28
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Zmiany:
Podejrzyj