Zarządzenie nr 15/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 20 marca 2020 r.

Szczecinek, dnia 20 marca 2020 r.

Prez. A - 0210- 15/20

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku
z dnia 20 marca 2020 r.


Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz art. 22 § 1 pkt lb i art. 54 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

§1

Poleca się odwołanie posiedzeń sądowych w Sądzie Rejonowym w Szczecinku , których terminy zostały wyznaczone do 30 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem spraw „pilnych”.

§2

Szczegółowe wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Szczecinku
Mariusz Kołodziej

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 15/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 20 marca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji