Sygn. Akt I Ns 75/20 - Spis inwentarza

Sygn. Akt I Ns 75/20

Ogłoszenie o spisie inwentarza

Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 75/20 sąd 30 marca 202Or. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Krystynie Krzysztofiak zmarłej dnia 31 maja 2019r., PESEL 68032307504, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy ul. Lipowej 8/5, 78-449 Borne Sulinowo.

POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że:
- jest spadkobiercą,
- uprawnionym do zachowku,
- zapisobiercą,
- wykonawcą testamentu,
- wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy,
może uczestniczyć w spisie inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygn. Akt I Ns 75/20 - Spis inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-07-23 08:02:23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-07-23 07:58:32
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Zmiany:
Podejrzyj