Sygn. akt I Ns 533/21 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

2021-09-03

Sąd Rejonowy w Szczecinku informuje, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 533/21 został złożony wykaz inwentarza po Teresie Danucie Pastwa zmarłej dnia 8 listopada 2018r. w miejscowości Derby (Anglia), PESEL 57022307804, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku przy Rzemieślniczej 3/3.

POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu lub wierzyciel, który ma pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 533/21 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-03 11:58:56
Publikacja w dniu:
2021-09-03
Zmiany:
Podejrzyj