Sygn. Akt I Ns 399/19 - ustanowienie kuratora

Szczecinek, dnia 30 lipca 2019r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że:
1. w sprawie I Ns 399/19 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział I Cywilny (z siedzibą przy ul. Jasnej 3 w Szczecinku) z wniosku Gminy Bobolice z udziałem Marii Goerke, Sławomira Goerke, Rafała Goerke o zezwolenie na złożenie do depozytu na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych wierzycieli spadkobierców Tadeusza Śmigrowskiego zmarłego 31 sierpnia 2017r. w Wałczu kuratora w osobie Rafała Kusiaka - pracownika Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydziału Cywilnego (ul. Jasna 3);

2. w dniu 24 lipca 2019r. sprawie I Ns 399/19 wydano postanowienie w przedmiocie zezwolenia Gminie Bobolice na złożenie do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia tj. kwoty 13.700 zł (trzynaście tysięcy siedemset złotych) wchodzącej w skład masy spadkowej po zmarłym w dniu 31sierpnia 2017r. Tadeuszu Smigrowskim.

Sędzia Sądu Rejonowego
w Szczecinku
Agnieszka Froehlich

Rejestr zmian dla: Sygn. Akt I Ns 399/19 - ustanowienie kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
aktualizacja załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d