Sygn. akt I Ns 373/21 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

2021-10-26

Sygn. akt I Ns 373/21

Ogłoszenie o spisie inwentarza

Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 373/21 sąd 2 lipca 2021r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Jerzym Sankowskim zmarłym 7 października 2018r., PESEL 51080409434 mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bornem Sulinowie przy ulicy Mikołaja Reja 5B/14.

POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że:
- jest spadkobiercą,
- uprawnionym do zachowku,
- zapisobiercą,
- wykonawcą testamentu,
- wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy,
może uczestniczyć w spisie inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Agnieszka Froehlich

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 373/21 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-26 10:10:37
Publikacja w dniu:
2021-10-26
Zmiany:
Podejrzyj