Sygn. Akt I Ns 194/20 - spis inwentarza

Sygn. Akt I Ns 194/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 19 maja 2020r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Michale Iwanickim zmarłym 17 marca 2017r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku. Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku łub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

SSR Bartosz Kończak

Rejestr zmian dla: Sygn. Akt I Ns 194/20 - spis inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
aktualizacja załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia