Sygn. Akt I Ns 125/20 - Wykaz inwentarza

Sygn. Akt I Ns 125/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 29 kwietnia 2020r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Arturze Smolarek (PESEL: 54010610290) zmarłym 8 stycznia 2018r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku. Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Bartosz Kończak

Rejestr zmian dla: Sygn. Akt I Ns 125/20 - Wykaz inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-05-07
Publikacja w dniu:
2020-05-11
Opis zmiany:
Publikacja informacji