Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00015824/2

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2022 r. o godz. 11:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o pow. 45,16 m2 wraz z udziałem 44/1000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz części budynku należącej do dłużnika: Irena Sakrajda położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 37/5, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00015824/2

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00048076/3 I KO1I/00003396/5

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2022 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się druga licytacja dwóch nieruchomości stanowiących funkcjonalną całość:
  - prawa własności działki gruntu nr 476/2 o powierzchni 0,0263 ha
  - prawa własności działki gruntu nr 477 o powierzchni 0,0311 ha
  z prawem własności posadowionego na nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 117,51 m (w ewidencji oznaczonego jako dwa budynki). Łączna powierzchnia gruntu wynosi 0,0574 ha należącej do dłużnika: Marzena Piecewicz (obecnie Stadnicka) Radosław Piecewicz położonej: 78-400 Szczecinek, Turowo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00048076/3 і KO1I/00003396/5

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KO1I/00029873/1

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2022 r. o godz. 10:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny o powierzchni 107,0100 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali do 24/1000 należącej do dłużnika: Cezary i Agnieszka Dziedziejko położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 64B, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00029873/1

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KO1I/00029138/7

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2022 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny o powierzchni 130,0000 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali do 30/1000 należącej do dłużnika: Cezary i Agnieszka Dziedziejko położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 64 A-H/Kl. 64C, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00029138/7

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KO1I/00043345/5.

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2022 r. o godz.10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 41/15, o pow. 0,6757 ha zabudowana budynkiem wielorodzinnym w stanie surowym należącej do dłużnika: BORNE INVEST Sp. z o.o. w Warszawie położonej: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Wojska Polskiego, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00043345/5.

  Czytajwięcejo: