Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00014138/9

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 10:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej grunty zadrzewione i zakrzewione usytuowana na działce 20/15 o powierzchni 0,7787 ha, obręb ewidencyjny 0131 należącej do dłużnika: Jarosław Ciereniewicz położonej: 78-400 Szczecinek, Wilcze Laski, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14138 [NKW: KO1I/00014138/9]

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00018771/6

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 11:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się druga licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składając)' się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza o pow. 72,35 m2. Z lokalem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu do 507/1000 części należącej do dłużnika: Zbigniew Krzysztof Mirecki położonej: 78-460 Barwice, Kłodzino 20/1, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00018771/6

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZC ZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00008063/7

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja 2/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 143 rolną zabudowaną o pow. 0,7000 ha należącą do dłużnika: Sebastian Krzysztof Suchenek położonej: 78-449 Borne Sulinowo, Rakowo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00008063/7

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI [NKW: KO1I/00046881/5]

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 35,30 m2. Z lokalem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu do 3530/188900 części należącej do dłużnika: Janusz Berczyński położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Spółdzielcza 3A/18, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00046881/5].

  Czytajwięcejo:
 • Utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Szczecinku

  Numer Postępowania: RZP-1/2021
  Nazwa Postępowania: Utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Szczecinku
  Tryb Postępowania: Podstawowy art. 275 pkt 1
  Rodzaj zamówienia: Usługi
  Waluta postępowania: PLN
  Kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
  Data ogłoszenia: 10-09-2021
  Termin składania ofert: 22-09-2021 10:00:00
  Termin otwarcia ofert: 22-09-2021 10:30:00
  Status: Ogłoszone

  Czytajwięcejo: