Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • PRACE WSPOMAGAJĄCE W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU

  Nazwa: Prace wspomagające w archiwum zakładowym Sądu Rejonowego w Szczecinku

  Oznaczenie postępowania: Ruz/2/2022

  Podlega ustawie: NIE

  Status: Otwarte

  Termin składania ofert: 24.08.2022r. godz. 14:00.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00037697/2

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2022 r. o godz. 13:00 w kancelarii komornika mającej siedzibę pod adresem Plac Winniczny 12/18, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 80/3 o powierzchni 0,0795 ha, położonej w gminie Bobolice, obręb Ubiedrze, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00037697/2.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00037696/5

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2022 r. o godz. 12:30 w kancelarii komornika mającej siedzibę pod adresem Plac Winniezny 12/18, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 78/5 o powierzchni 0,2069 ha, położonej w gminie Bobolice, obręb Ubiedrze, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00037696/5.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00020566/3

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2022 r, o godz. 12:00 w kancelarii komornika mającego siedzibę pod adresem Plac Winniczny 12/18, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 44 o powierzchni 0,6654 ha, położonej w gminie Bobolice, obręb Przydargiń, na skaraju miejscowości Ubiedrze, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00020566/3.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 331/22 - ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 331/22 sąd 7 lipca 2022r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Piotrze Śniadeckim (synu Antoniego i Barbary) zmarłym 13 kwietnia 2022r. w Pile, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Miękowo 12, gmina Szczecinek, PESEL 66101307471.

  Czytajwięcejo: