Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00016031/3

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 98,0900m2 położonego pod adresem: 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 7/5, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00016031/3 należącego do dłużnika: Wojciech Lech.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 154/21 - Obwieszczenie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku – Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 154/21 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowiez udziałem Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku o likwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 191/21 - Obwieszczenie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku – Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 191/21 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z udziałem Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku o liwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI KO1I/00010020/1

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę pod adresem ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowane dziatki rolne nr 647/2 (o pow. 0,3799 ha), 647/3 (o pow. 0,4014), 647/4 (o pow. 0,4467 ha), 647/5 (o pow, 0,4273 ha), 647/6 (o pow. 0,3122 ha), 647/7 (o pow. 0,3103 ha), 647/8 (o pow. 0,1187 ha), dziatki położone są obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowo oraz zabudowaną działkę nr 647/1 (o pow. 0,2010 ha) położoną w miejscowości Węglewo 9, gmina Szczecinek, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00010020/1.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa oraz Dyrektora Sądu nr 8 i 9

  Zarządzenie Prezesa oraz Dyrektora Sądu w sprawie funkcjonowania od dnia 14.06.2021 r. Sądu Rejonowego w Szczecinku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS -CoV-2

  Czytajwięcejo: