Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ KO1I/00026727/2

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2021r. godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydział Cywilny ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową składającą się z działek:
  - numer działki 375/3, obręb ewidencyjny Kaliska ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana,
  - numer działki 9/3, obręb ewidencyjny 0008 Biały Bór 08, identyfikator działki 321503 4.0008.9/3 ze sposobem korzystania jako tereny przemysłowe,
  - numer działki 9/4 obręb ewidencyjny 8 ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana o łącznym obszarze całej nieruchomośi 5,9392 ha.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KO1I/00042419/8

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 maja 2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją, przedpokoju, loggii oraz piwnicy (nr 09 o pow. 11,31m2) o łącznej powierzchni użytkowej 48,5000m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w częściach budynku które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali - w prawie własności działki gruntu do 57/1000 części,położonego: 76-020 Bobolice, ul. Wyspiańskiego 6/8, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42419 [NKW KO1I/00042419/8].

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 107/21 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 107/21 sąd 24 marca 2021r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Waldemarze Krawczyku zmarłym dnia 2 maja 2018r., PESEL 59031607252 ostatnio zamieszkałym w miejscowości Łeknica 60/3.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 156/21 - OBWIESZCZENIE o likwidacji niepodjętego depozytu

  Sąd Rejonowy w Szczecinku – Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 156/21 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z udziałem Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku, Reginy Olszewskiej, Teresy Superson, Roberta Rodzic o likwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 264/20 RW - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 246/20 sąd 1 lutego 202 lr. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Ryszardzie Wójciku zmarłym dnia 15 lipca 2018r., PESEL 50012914530, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Żółtnicy przy ul. Kościelnej 1.

  Czytajwięcejo: