Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Sygn. Akt I Ns 606/20

Ogłoszenie o wykazie inwentarza


Sąd Rejonowy w Szczecinku informuje, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 606/20 został złożony wykaz inwentarza po Łukaszu Mrozie zmarłym dnia 12 czerwca 2016r. w Wałczu, PESEL 86112206235, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.


POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu lub wierzyciel, który ma pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Katarzyna Mazurkiewicz

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Kami Pysz
Opublikował:
Kami Pysz
Dokument z dnia:
2020-12-16 13:05:14
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj