Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Sygn. Akt I Ns 522/20

Ogłoszenie wykazie inwentarza

Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 522/20 został złożony protokół wykazu inwentarza po Zenonie Szablińskim zmarłym dnia 19 lutego 2019r., PESEL 49012307617, ostatnio zamieszkałego w Szczecinku.

POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt. 1 kpc).
2. Osoby wymienione w art. 637§ 1kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Bartosz Kończak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-10-22 12:22:32
Publikacja w dniu:
2020-10-22
Zmiany:
Podejrzyj