Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygn. akt I Ns 268/19 - spis inwentarza

  2019-06-19   11:01:16

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 28 maja 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Marcinie Muszyńskim zmarłym 10 września 2014r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 111/19 - spis inwentarza

  2019-06-10 09:59:14

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 20 maja 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mieczysławie Kłosowskim (PESEL: 49113010379) zmarłym 19 grudnia 2017r. w Bornem Sulinowie, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bornem Sulinowie.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 693/18 - Spis inwentarza

  2019-06-06 11:13:32

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Tomaszu Swędrowskim (PESEL: 71061010558) zmarłym 12 września 2016r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 699/18 - Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym Sądem w sprawie I Ns 699/18 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Balcerzaka z udziałem Agnieszki Szczypińskiej, Magdaleny Prażanowskiej, Seweryna Migasa i Sebastiana Migas o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Dziedzicu, ostatnio stale zamieszkałym w Bornem Sulinowie, zmarłym 16 stycznia 2000r.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 351/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 15 października 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Macieju Cymermanie zmarłym w dniu 12 listopada 2012r. w Toruniu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Barwicach przy ulicy Pomorskiej 16/3.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 326/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 12 września 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Przemysławie Gołubińskim zmarłym 26 grudnia 2017r. w Parsęcku, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Parsęcku 10A, gmina Szczecinek.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 179/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 13 wrześnuia 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Bogusławie Sobów zmarłej 12 sierpnia 2016r. w Jeleninie, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jeleninie.

  Czytajwięcejo:
 • STGNATURA AKT I Ns 398/18 - Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym Sądem w sprawie I Ns 398/18 toczy się postępowanie z wniosku Doroty Ireny Dudka o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Tadeuszu Krupa, ostatnio stale zamieszkałym w Szczecinku, zmarłym 15 czerwca 2018r. w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:
 • STGNATURA AKT I Ns 256/17 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinki! ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 256/18 sąd 2 lipca 2018r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Zdzisławie Pawłowskim zmarłym dnia 19 września 2017r.

  Czytajwięcejo:
 • STGNATURA AKT I Ns 770/17 - Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 marca 2018r. sprawie I Ns 770/17 wydano postanowienie w przedmiocie zezwolenia Teodozji Przyborek na złożenie do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia tj. kwoty 9.237,94zł (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) stanowiącej wykonanie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2016r.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych