Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygn. Akt I Ns 191/21 - Obwieszczenie

  10-06-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku – Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 191/21 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z udziałem Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku o liwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 154/21 - Obwieszczenie

  10-06-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku – Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 154/21 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowiez udziałem Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku o likwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 602/20 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  24-05-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 602/20 sąd 6 listopada 2020r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Jadwidze Legaj zmarłej 25 września 2017r., PESEL 46011512565 ostatnio zamieszkałej w Szczecinku przy ulicy Kościuszki 23 C/32.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 334/21 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

  21-05-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku informuje, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 334/21 został złożony wykaz inwentarza po Wiktorze Bogusławie Jacaszku zmarłym dnia 26 listopada 2020r. w Bornem Sulinowie, PESEL 44052706255, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bornem Sulinowie przy al. Niepodległości 7a/6.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 15/21 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  04-05-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 15/21 sąd 31 marca 2021r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Benedykcie Pawłowskim zmarłym dnia 2 maja 2013r., PESEL 72022110656, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy ul. Zielonej 1/2, 78-400 Szczecinek.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 106/21 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  04-05-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 106/21 sąd 4 marca 2021r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Marianie Nowaku zmarłym dnia 28 września 2018r., PESEL 43122101077, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy ul. Kasztanowej 24, 78-400 Szczecinek. 

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 194/21 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  04-05-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 194/21 25 marca 2021r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Zbigniewie Głowackim zmarłym dnia 1 stycznia 2018r. w Szczecinku, PESEL 51040816254, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Szczecinek przy ul. Karlińskiej 9e/4

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 107/21 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  01-04-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 107/21 sąd 24 marca 2021r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Waldemarze Krawczyku zmarłym dnia 2 maja 2018r., PESEL 59031607252 ostatnio zamieszkałym w miejscowości Łeknica 60/3.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 264/20 RW - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  11-03-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 246/20 sąd 1 lutego 202 lr. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Ryszardzie Wójciku zmarłym dnia 15 lipca 2018r., PESEL 50012914530, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Żółtnicy przy ul. Kościelnej 1.

  Czytajwięcejo:
 • Sygnatura akt I Ns 15/20 - Postanowienie

  25-02-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny w następującym składzie:
  Przewodniczący Sędzia Bartosz Kończak
  po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa "ASEKURACJA" Sp. z o.o. w Sopocie
  z udziałem Rafała Orchowskiego, Towarzystwa Zarządzającego SKOK sp. z o.o. s.k.a z siedzibą w Gdyni
  stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Maciejewskiej

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych