Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygn. akt I Ns 107/21 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  01-04-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 107/21 sąd 24 marca 2021r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Waldemarze Krawczyku zmarłym dnia 2 maja 2018r., PESEL 59031607252 ostatnio zamieszkałym w miejscowości Łeknica 60/3.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 156/21 - OBWIESZCZENIE o likwidacji niepodjętego depozytu

  15-03-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku – Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 156/21 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z udziałem Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku, Reginy Olszewskiej, Teresy Superson, Roberta Rodzic o likwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 264/20 RW - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  11-03-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 246/20 sąd 1 lutego 202 lr. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Ryszardzie Wójciku zmarłym dnia 15 lipca 2018r., PESEL 50012914530, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Żółtnicy przy ul. Kościelnej 1.

  Czytajwięcejo:
 • Sygnatura akt I Ns 15/20 - Postanowienie

  25-02-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny w następującym składzie:
  Przewodniczący Sędzia Bartosz Kończak
  po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa "ASEKURACJA" Sp. z o.o. w Sopocie
  z udziałem Rafała Orchowskiego, Towarzystwa Zarządzającego SKOK sp. z o.o. s.k.a z siedzibą w Gdyni
  stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Maciejewskiej

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 264/20 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  05-02-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 264/20 sąd 10 września 2020r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Aleksandrze Trojanowskiej zmarłej dnia 4 września 2018r., PESEL 28091509440, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Cybulino 9/5, 76-020 Bobolice.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 601/20 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  05-02-2021

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 601 sąd 7 stycznia 2021r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Henryku Linowskim zmarłym dnia 21 grudnia 2012r. w Szczecinku, PESEL 58042810293, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Świelino 5a/9, 76-020 Bobolice. 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o wykazie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 606/20 został złożony protokół wykazu inwentarza po Łukaszu Mrozie zmarłym dnia 12 czerwca 2016r.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o wykazie inwentarza

  2020-10-22

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 522/20 został złożony protokół wykazu inwentarza po Zenonie Szablińskim zmarłym dnia 19 lutego 2019r.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 293/20 - likwidacja niepodjętego depozytu

  2020-09-21

  Sąd Rejonowy w Szczecinku - Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 295/20 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bomem Sulinowie z udziałem Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku, Jerzego Niespodzianego o likwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 75/20 - Spis inwentarza

  2020-07-23

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 75/20 sąd 30 marca 202Or. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Krystynie Krzysztofiak zmarłej dnia 31 maja 2019r., PESEL 68032307504, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy ul. Lipowej 8/5, 78-449 Borne Sulinowo.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych