Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie o wykazie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 606/20 został złożony protokół wykazu inwentarza po Łukaszu Mrozie zmarłym dnia 12 czerwca 2016r.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o wykazie inwentarza

  2020-10-22

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 522/20 został złożony protokół wykazu inwentarza po Zenonie Szablińskim zmarłym dnia 19 lutego 2019r.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 293/20 - likwidacja niepodjętego depozytu

  2020-09-21

  Sąd Rejonowy w Szczecinku - Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 295/20 prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Szczecineckiego Domu Pomocy Społecznej w Bomem Sulinowie z udziałem Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku, Jerzego Niespodzianego o likwidację niepodjętego depozytu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 75/20 - Spis inwentarza

  2020-07-23

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 75/20 sąd 30 marca 202Or. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Krystynie Krzysztofiak zmarłej dnia 31 maja 2019r., PESEL 68032307504, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy ul. Lipowej 8/5, 78-449 Borne Sulinowo.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 194/20 - spis inwentarza

  2020-06-03

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 §1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 19 maja 2020r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Michale Iwanickim zmarłym 17 marca 2017r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 125/20 - Wykaz inwentarza

  2020-05-11

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 29 kwietnia 2020r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Arturze Smolarek (PESEL: 54010610290) zmarłym 8 stycznia 2018r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 517/19 - ustanowienie kuratora

  2019-11-22

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Dziwoty pracownika tutejszego Sądu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szczecinku Andrzeja Wojtaszewskiego ostatnio zamieszkałego w ul. Lipowa 26A, 76-020 BOBOLICE
  w sprawie z wniosku Wioletty Jaroszek o dział spadku po Stefanii Wojtaszewskiej zm. 24.10.2015r. oraz po Józefie Wojtaszewskim zm. 19.04.2018r.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 110/18 - Ogłoszenie

  2019-09-03

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 110/18 toczy się sprawa z wniosku Asekuracja sp. z o.o. w Sopocie przy udziale Jacka Sommerfeld, Jeremiasza Sommerfeld, Anny Estery Sommerfeld, Emmanuela Sommerfeld, Magdaleny Sommerfeld o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Sommerfeld (zm. w dniu 23.08.2015 r. w Pile ostatnio stale zamieszkałej w Chodzieży)

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 399/19 - ustanowienie kuratora

  2019-08-01   09:26:41

  w sprawie I Ns 399/19 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział I Cywilny (z siedzibą przy ul. Jasnej 3 w Szczecinku) z wniosku Gminy Bobolice z udziałem Marii Goerke, Sławomira Goerke, Rafała Goerke o zezwolenie na złożenie do depozytu na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych wierzycieli spadkobierców Tadeusza Śmigrowskiego zmarłego 31 sierpnia 2017r. w Wałczu kuratora w osobie Rafała Kusiaka - pracownika Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydziału Cywilnego (ul. Jasna 3)

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 234/19 - spis inwentarza

  2019-07-02   13:20:04

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 4 czerwca 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Pawlaku zmarłym 23 października 2018r. w Pile, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku przy ul. Emilii Plater 10/1.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych