Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00038389/7

  17-10-2020

  2020-09-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 55/14, zabudowaną byłą stacją paliw, wiatą i budynkiem portierni o pow. 0,2174 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 06 lutego 2091 r. należącej do dłużnika: Wojciech Milewski położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00038389/7]

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00001693/3

  17-10-2020

  2020-09-21

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, działki nr 112; 247; 111/10 o łącznej powierzchi 5.4240 ha należącej do dłużnika: Zbigniew Wach położonej: 78-400 Szczecinek. Wilcze Laski 28, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00001693/3.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00041446/9

  17-10-2020

  2020-09-21

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 5/28 (obręb eweidencyjny Drzewiany) o pow. 0,7507 ha należącej do dłużnika: Janusz Stańczykowski położonej: 76-020 Bobolice, Stare Borne, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00041446/9

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00037344/3

  14-11-2020

  2020-09-21

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2020r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, dbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 99,60 m2, położonego: 78-400 Szczecinek, Trzesiecka 32/1, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00037344/3.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00034923/5

  30-09-2020

  2020-07-31

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2020r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 25/6 zabudowana domem mieszkalnym należącej do dłużnika: Paweł Gołowicz położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Czarnobór 11, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00034923/5]

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00035873/6

  2020-07-31

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2020 r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 88,7000 m2, składający się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy o pow. 8,40 m2. Z lokalem związany jest udział w częściach współnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokalu w prawie własności działki gruntu do 56/1000 części należącej do dłużników: Anny i Bogdana Rodzik położonej: 76-020 Bobolice, Cybulino 11A/10, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00035873/6.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW -brak-

  2020-07-31

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2020 r. o godz,10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 78-449 Borne Sulinowo, ul. Wyszyńskiego 7A/9, położonego na drugiej kondygnacji jako poddasze z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w trakcie początkowego remontu o łączej powierzchni 82,98 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 7,50 m2.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00038053/3

  2020-07-31

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2020 r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 84/16, niezabudowaną o pow. 0,2591; działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 12.01.2094 r. należącej do dłużnika: Cezary Pączek położonej: 78-460 Barwice, ul. Zwycięzców, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00038053/3 [NKW: KO1I/00038053/3]

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00027385/9

  2020-07-31

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, składający się z sali sprzedaży i 2 pomieszczeń zaplecza magazynowego o pow. 82,21 m2, z nieruchomością związany jest udział we współwłasności do pozostałych części budynku i działki gruntu do 198/1000 części należącej do dłużnika: Łukasz Zabuski położonej: 78-446 Silnowo, Silnowo 13, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00027385/9]

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00038794/9

  2020-07-31

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej  wiadomości, że: w dniu 29-09-2020 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz piwnicy, łączna pow. 81,90 m2, z własnością lokalu związany jest udział we własności wspólnych częściach budynku i prawie własności działki gruntu do 66/1000 części należącego do dłużnika: Michał Michnowicz położonego: 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 2D/5, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00038794/9 [NKW: KO1I/00038794/9]

  Czytajwięcejo: