Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00016031/3

  17-06-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 98,0900m2 położonego pod adresem: 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 7/5, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00016031/3 należącego do dłużnika: Wojciech Lech.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI KO1I/00010020/1

  10-06-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę pod adresem ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowane dziatki rolne nr 647/2 (o pow. 0,3799 ha), 647/3 (o pow. 0,4014), 647/4 (o pow. 0,4467 ha), 647/5 (o pow, 0,4273 ha), 647/6 (o pow. 0,3122 ha), 647/7 (o pow. 0,3103 ha), 647/8 (o pow. 0,1187 ha), dziatki położone są obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowo oraz zabudowaną działkę nr 647/1 (o pow. 0,2010 ha) położoną w miejscowości Węglewo 9, gmina Szczecinek, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00010020/1.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00023588/4

  18-05-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2021 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 dbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowane działki nr 24/1 i 24/2, o łącznej pow. 0,3042 ha należącej do dłużnika: BORNE INVEST Sp. z o.o. w Warszawie położonej: 78-449 Borne Sulinowo, ul.Targowa (dawniej Kruczkowskiego) 2, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00023588/4]

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00039398/0

  12-05-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2021r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki nr 198/123, 198/124, 198/125, 198/126, 198/127, 198/128, 198/129, 198/130, 198/131, 198/132, 198/133, 198/134, 198/135, 198/136, 198/137 o łącznej powierzchni 5,2626 ha należącej do dłużnika: Józef Derylo położonej: 78-425 Biały Bór, Dołgie, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00039398/0.

  Czytajwięcejo: