Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00021880/7

  2020-12-31

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, numer działki 283/13 położonej: 76-020 Bobolice, Kurowo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00021880/7].

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00055868/4

  14-11-2020

  2020-11-02

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2020r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położonego pod adresem: 78-400 Szczecinek, Myśliwska 10a/11, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00055868/4.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00039301/4

  14-11-2020

  2020-09-29

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2020 r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 95/4, 96/4 i 97/4 o łącznej powierzchni 1,3900 HA (na całym obszarze grunty orne klasy RV), położonej w gminie Barwice, obręb ewidencyjny Ostrowąsy, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00039301/4, będącej własnością dłużnika: Maurycy Zaremba.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00047813/5

  14-11-2020

  2020-09-29

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2020 r. o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 17/4 o powierzchni 0,9900 HA (na przeważającym obszarze grunty orne klasy RVI - 0,6300 ha, w pozostałej części grunty orne klas RV - 0,1800 ha i RIVb 0,0500 ha oraz lasy i grunty leśne LslV - 0,1300 ha), położonej w gminie Barwice, obręb ewidencyjny Nowy Chwalim, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00047813/5, będącej własnością dłużnika: Maurycy Zaremba.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00048010/3

  14-11-2020

  2020-09-29

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2020 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 143/1 o powierzchni 1,0215 HA (na przeważającym obszarze łąki trwałe klasy ŁIV - 0,8418 ha, w pozostałej części łąki trwałe klasy LIII - 0,1364 ha i grunty pod wodami W-ŁII - 0,0433 ha), położonej w gminie Szczecinek, obręb ewidencyjny Parsęcko, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00048010/3, będącej własnością dłużnika: Maurycy Zaremba.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00038144/8

  17-10-2020

  2020-09-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020 r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 96/3 o powierzchni 1,3700 ha należącej do dłużnika: Krzysztof Białkowski położonej: 78-460 Barwice, Ostrowąsy, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00038144/8

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00058488/7

  17-10-2020

  2020-09-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020 r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, łączna powierzchnia 58,93 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym i prawami związanymi należącej do dłużnika: Stanisław Gołba położonej: 78-449 Borne Sulinowo, Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6C/6, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00058488/7

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00058487/0

  17-10-2020

  2020-09-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalnych składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju łączna powierzchnia 91,05 m2, wraz z pomieszczeniem piwnicznym i prawami związanymi należącej do dłużnika: Stanisław Gołba położonej: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Kardynała Wyszyńskiego 6B/5, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00058487/0

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00058489/4

  17-10-2020

  2020-09-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, garderoby i przedpokoju, łączna powierzchnia 80,1800 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym i prawami związanymi należącej do dłużnika: Stanisław Gołba położonej: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Kardynała Wyszyńskiego 6C/9, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00058489/4

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1I/00018270/4

  17-10-2020

  2020-09-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2020 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, nr działki 78/16 o pow. 0,5334 ha należącej do dłużnika: Bogusław Rynarzewski położonej: 78-411 Stare Wierzchowo, Stare Wierzchowo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00018270/4

  Czytajwięcejo: