Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KO1I/00042419/8

  14-04-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 maja 2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją, przedpokoju, loggii oraz piwnicy (nr 09 o pow. 11,31m2) o łącznej powierzchni użytkowej 48,5000m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w częściach budynku które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali - w prawie własności działki gruntu do 57/1000 części,położonego: 76-020 Bobolice, ul. Wyspiańskiego 6/8, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42419 [NKW KO1I/00042419/8].

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ KO1I/00026727/2

  14-04-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2021r. godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydział Cywilny ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową składającą się z działek:
  - numer działki 375/3, obręb ewidencyjny Kaliska ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana,
  - numer działki 9/3, obręb ewidencyjny 0008 Biały Bór 08, identyfikator działki 321503 4.0008.9/3 ze sposobem korzystania jako tereny przemysłowe,
  - numer działki 9/4 obręb ewidencyjny 8 ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana o łącznym obszarze całej nieruchomośi 5,9392 ha.

  Czytajwięcejo: