Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00014138/9

  14-09-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 10:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej grunty zadrzewione i zakrzewione usytuowana na działce 20/15 o powierzchni 0,7787 ha, obręb ewidencyjny 0131 należącej do dłużnika: Jarosław Ciereniewicz położonej: 78-400 Szczecinek, Wilcze Laski, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14138 [NKW: KO1I/00014138/9]

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00018771/6

  14-09-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 11:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się druga licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składając)' się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza o pow. 72,35 m2. Z lokalem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu do 507/1000 części należącej do dłużnika: Zbigniew Krzysztof Mirecki położonej: 78-460 Barwice, Kłodzino 20/1, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00018771/6

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZC ZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00008063/7

  14-09-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja 2/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 143 rolną zabudowaną o pow. 0,7000 ha należącą do dłużnika: Sebastian Krzysztof Suchenek położonej: 78-449 Borne Sulinowo, Rakowo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00008063/7

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI [NKW: KO1I/00046881/5]

  14-09-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 35,30 m2. Z lokalem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu do 3530/188900 części należącej do dłużnika: Janusz Berczyński położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Spółdzielcza 3A/18, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00046881/5].

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00055523/4

  10-09-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2021 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 39 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o powierzchni 0,0500 ha należącej do dłużnika: Zdzisław Glanc położonej: 78-400 Żółtnica, ul. Szkolna 4, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00055523/4

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW 13956

  03-09-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01.-10-2021r. o godz. 12:30 w Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny 78-400 Szczecinek, ul. Jasnej odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0378 ha, numer działki 332, numer obrębu ewidencyjnego 18, zabudowaną] budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 133,7m2

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/2 W NIERUCHOMOŚCI KW 13956

  03-09-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2021r. o godz.l2:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0378 ha, numer działki 332, numer obrębu ewidencyjnego 18, zabudowaną] budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 133,7m2

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 6747

  15-07-2021

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01 października 2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0491ha, działka gruntu nr 328 położonej w obrębie 20 m. Szczecinek, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, budynkiem garażowym oraz budowlami, urządzeniami i nasadzeniami stanowiącymi części składowe nieruchomości, należącej do dłużników: Krzysztofa i Elżbiety Hardenbicker położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Szczecińska 11, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6747 [NKW: KO1I/00006747/2].

  Czytajwięcejo: