Lekarze sądowi

Sąd Okręgowy w Koszalinie (otwiera się w nowym oknie) na podstawie Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.07.123.849) prowadzi i udostępnia na swej stronie internetowej wykaz lekarzy sądowych (otwiera się w nowym oknie) dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Fragment tekstu ustawy:

Art. 1.

 1. Ustawa określa:
  1. warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego;
  2. zasady wykonywania czynności lekarza sądowego;
  3. zasady finansowania czynności lekarza sądowego.
 2. Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanych dalej "organami uprawnionymi", w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania, zwanych dalej "uczestnikami postępowania".
 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Art. 2.

 1. Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
 2. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej "zaświadczeniami", na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.
 3. Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Art. 3.

Prezes sądu okręgowego określa liczbę lekarzy sądowych dla obszaru właściwości sądu okręgowego, mając na uwadze zapewnienie na tym obszarze dostępu do lekarza sądowego.

Art. 4.

W zakresie określonym w ustawie uprawnienia prezesa sądu okręgowego przysługują prezesowi wojskowego sądu okręgowego, a uprawnienia prokuratora przysługują prokuratorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

Dariusz Blocher, nr PWZ 1289776
tel. 508 366 968; 94 35 46 030
specjalizacja: medycyna rodzinna
termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 01.02.2008 r. na czas nieokreślony
miejsce przyjęć: Gabinet Lekarski w Kołobrzegu, ul.Łopuskiego 38 / gabinet 4 (NZOZ Milenium)
godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 1330 - 1600 po telefonicznym uzgodnieniu rejestracji pod numerem tel. 94 35 46 030

Czesław Godlewski, nr PWZ 2773087
tel. 673 873 703; 601 662 950
specjalizacja: IIo choroby wewnętrzne
termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 01.02.2008 r. na czas nieokreślony
miejsce przyjęć: Przychodnia Rejonowa dla Dorosłych w Wałczu, ul. Kościuszkowców 10
godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 900 oraz 1400 - 1500

Zofia Wójcik-Bogdańska, nr PWZ 6367955
tel. 94 35 30 200
specjalizacja: Io choroby wewnętrzne, IIo transfuzjologia
termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 01.03.2008 r. na czas nieokreślony
miejsce przyjęć: Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 (gabinet nr 15)
godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1400

Maria Wiewiórska, nr PWZ 2362598
tel. 94 36 52 270
specjalizacja: Io choroby wewnętrzne, IIo organizacja ochrony zdrowia
termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 10.06.2008 r. na czas nieokreślony
miejsce przyjęć: Ośrodek Zdrowia s.c. "Medyk" w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 22 C (gabinet nr 5)
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1400 piątki w godz. 1000 - 1800

Marzena Piątek, nr PWZ 6068598
tel. 673 873 662
specjalizacja: IIo okulistyka
termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 23.06.2008 r. na czas nieokreślony
miejsce przyjęć: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Wałczu ul. Wileńska 10
godziny przyjęć: poniedziałki, środy, czwartki, piątki 1200 - 1300

Ireneusz Dziuba, nr PWZ 1033715
tel. 604 412 344
specjalizacja: Io medycyna sądowa, IIo patomorfologia
termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 16.09.2013 r. na czas nieokreślony
miejsce i godziny przyjęć:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) Drawskiego Centrum Specjalistycznego Szpitale Polskie SA, ul. Chrobrego 4, Drawsko Pomorskie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 • Zakład Anatomii Patologicznej SPZZOZ w Gryficach, ul. Niechorska 27, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 • Zakład Genetyki, Patologii i Medycyny Sądowej, 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, pokój 111, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Anna Drybańska-Tomczyk, nr PWZ 5281608
tel. 600 855 032
specjalizacja: specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra, specjalista medycyny szkolnej
termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 10.09.2015 r. na czas nieokreślony
miejsce przyjęć: Regionalne Centrum Rehabilitacji w Białogardzie, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, ul. Chopina 29, parter, gabinet lekarski pok. nr 150
godziny przyjęć: wtorek, środa, czwartek w godz. 900 - 1400

Sergiusz Karżanowski, nr PWZ 6952896
tel. 94 346 33 63
specjalizacja: medycyna ogólna
termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 1.02.2016 r. na czas nieokreślony
miejsce przyjęć: Poradnia Lekarzy Rodzinnych SANATUS, ul. Żwirowa 10, 75-612 Koszalin
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1300 po telefonicznym uzgodnieniu rejestracji pod nr. tel. 94 346 33 63

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d