Kontrola zarządcza

Plan działalności:

Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 12 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość, zamieszczamy plany działalności.

Poniżej plany działalności na kolejne lata:

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 29 ust. 1 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. MS. Z 2014 r. Nr 107) zamieszczamy:

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej:

Sprawozdania z wykonania planów działalności:

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-27 12:04:24
Publikacja w dniu:
2021-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-27 11:57:12
Publikacja w dniu:
2021-12-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Dyrektor oraz Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2021-02-26
Publikacja w dniu:
2021-03-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Dyrektor oraz Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-12-23 10:31:02
Publikacja w dniu:
2020-12-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-12-16
Publikacja w dniu:
2019-12-17
Opis zmiany:
Publikacja planu działalności na rok 2020