Informacje ogólne

Status prawny

Państwowa Jednostka Budżetowa - Sąd Rejonowy w Szczecinku działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997. (Dz.U.97.78.483) z dnia 16 lipca 1997 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.78.1070 z późniejszymi zmianami), powstała na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Szczecinku:

dla miasta: Szczecinek
dla gmin: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek

Do spraw z zakresu prawa pracy:

dla miast: Szczecinek i Wałcz
dla gmin: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek, Człopa, Mirosławiec, Tuczno i Wałcz

Sąd Rejonowy w Szczecinku dzieli się na wydziały:

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d