Informacje

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Szczecinku

e-mail: boi@szczecinek.sr.gov.pl otwiera się w nowym oknie

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) mieści się w budynku "A" Sądu Rejonowego, pok. 2 na parterze.

Pracownicy Biura:

 • stanowisko nr 1 - Jolanta Żelazna
 • stanowisko nr 2 - Anna Głazowska

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałek 7:00 - 18:00 (z przerwą: 12:00 - 12:30)
 • wtorek - piątek: 7:00 - 15:00 (z przerwą: 12:00 - 12:30)

Czytelnia akt:

 • poniedziałek: 10:00 - 16:00 (z przerwą: 12:00 - 12:30, ostatnia osoba wchodzi o godz.15:30)
 • wtorek - piątek: 8:30 - 14:00 (z przerwą: 12:00 - 12:30, ostatnia osoba wchodzi o godz.13:30)

Punkt Informacyjny obsługuje interesantów:

 • I Wydziału Cywilnego,
 • II Wydziału Karnego,
 • III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 • IV Wydziału Pracy.

Interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych obsługuje Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych (otwiera się w nowym oknie).

Wzory pism:

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków zaskarżenia i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw,
 2. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,
 3. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 4. udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego bez wglądu do akt,
 5. przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia,
 6. udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym.
 7. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób - dla stron postępowania oraz pełnomocników.
 8. Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i czytelni akt określa regulamin

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych

Rejestr zmian dla: Informacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 10:15:19
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 10:15:19
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 10:15:19
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 10:15:19
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 10:15:19
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 10:15:19
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 10:04:45
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 10:04:41
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 09:51:37
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 09:51:28
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 09:51:21
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-24 09:49:05
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-04-22 08:55:55
Publikacja w dniu:
2022-04-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-04-22 08:55:20
Publikacja w dniu:
2022-04-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-04-22 08:54:29
Publikacja w dniu:
2022-04-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-04-22 08:52:47
Publikacja w dniu:
2022-04-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-04-22 08:52:05
Publikacja w dniu:
2022-04-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-04-22 08:51:47
Publikacja w dniu:
2022-04-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-04-22 08:49:39
Publikacja w dniu:
2022-04-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-04-22 08:49:39
Publikacja w dniu:
2022-04-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-01 10:02:58
Publikacja w dniu:
2022-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-21 14:18:53
Publikacja w dniu:
2021-10-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-07 14:39:37
Publikacja w dniu:
2021-05-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-07 14:38:20
Publikacja w dniu:
2021-05-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-07 14:34:19
Publikacja w dniu:
2021-05-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-07 14:30:33
Publikacja w dniu:
2021-05-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-07 14:14:47
Publikacja w dniu:
2021-05-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Robert Ożański
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-09-09 12:45:51
Publikacja w dniu:
2020-09-09
Zmiany:
Podejrzyj