Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" (otwiera się w nowym oknie)

Niebieska linia

Szczegółowe informacje prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (otwiera się w nowym oknie) dostępne sa na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie